2.  Stručna cjelina za odrasle osobe i novčane naknade

 

           Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe i novčane naknade obuhvaćaju:

 

 • poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima , odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovanja ljudima;
 • poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja –  bolesti;
 • vođenje postupaka i priznavanje prava na novčane naknade i potpore, potpore za obrazovanje, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja, i drugo;
 • rješavanje  u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na  skrb izvan vlastite obitelji odraslim osobama;
 • poslove stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu  njihovih osobnih i imovinskih interesa;
 • sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti;
 • praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa;
 • obavljanje poslova udomiteljstva odraslih osoba, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima za odrasle;
 • provođenje postupaka vezanih uz priznavanja prava na patronažu i prava na pomoć i njegu;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu, izradu rješenja, i drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi ;

 

 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada;
 • provođenje postupaka u vezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete;
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema;
 • poticanje i razvijanje samopomoći , dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

 

POSLOVE OBAVLJAJU:

MILKA MATES – dipl. socijalna radnica

MIRKO GORTAN – socijalni radnik

VERONIKA ELTER PERKOVIĆ – dipl. socijalna radnica

SARA RADIĆ, magistra socijalnog rada

JOLANDA LEVA – dipl. pravnica