RADNICI CENTRA:

 

IVANA BUDA STRANIĆ, ravnateljica, prof.def.iniv.spec.act.soc

JOLANDA LEVA, dipl. pravnica

SANJA ŽARKOVIĆ, mag. psych.

MATES MILKA,  dipl. socijalna radnica

MIRKO GORTAN, socijalni radnik

DANIJELA JURIĆ, dipl. socijalna radnica

VERONIKA ELTER PERKOVIĆ, dipl. socijalna radnica

SARA RADIĆ, magistra socijalnog rada

MAJA JURIČIĆ, magistra socijalnog rada

SLAVEN BRNIĆ, dipl.defektolog-soc.pedagog

SAMANTA GOLOB HERAK, dipl.oecc., voditeljica računovodstva

SVIJETLANA BUDIĆ, blagajnica –  evidentičarka

ANA PEĆINA, blagajnica –  evidentičarka

SUZANA OLIĆ, administrativna referentica

EDA LEGOVIĆ, spremačica