Korisni zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13,  152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17 )

Obiteljski zakon ( NN br. 103/15)

Kazneni zakon (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17)

Zakon o sudovima za mladež (NN br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN br.  76/14)

Zakon o udomiteljstvu ( NN br. 90/11, 78/12 )

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN br. 70/17 )

Zakon o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08, 69/17 )

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN br. 92/14)