Kategorija: Prava

Naknada do zaposlenja

  Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   10. Naknada do zaposlenja   Članak 72. (1) Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno,...

Opširnije

Naknada do zaposlenja

Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   10. Naknada do zaposlenja   Članak 72. (1) Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno,...

Opširnije

Prava u sustavu socijalne skrbi

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI     Prava u sustavu socijalne skrbi su: –         zajamčena minimalna naknada, –         naknada za troškove stanovanja, –         pravo na troškove ogrjeva, –        ...

Opširnije

Doplatak za pomoć i njegu

    Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   8. Doplatak za pomoć i njegu   Članak 57.   (1) Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj...

Opširnije

Naknada u vezi sa obrazovanjem

    Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   6. Naknade u vezi s obrazovanjem     6.1. Naknada za redovito studiranje    Članak 51.   (1) Korisniku prava na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja priznaje se...

Opširnije

Naknada za troškove ogrijeva

  Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   3. Troškovi ogrjeva   Članak 43. (1) Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se...

Opširnije

Naknada za troškove stanovanja

  Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   2. Naknada za troškove stanovanja   Članak 41. (1) Troškovi stanovanja u smislu ovoga Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu,...

Opširnije
Skip to content