Kategorija: O nama

Djelatnost

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je  ustanova  u socijalnoj skrbi, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih  klasa: UP/I-550-01/12-01/62, Ur. broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. godine,...

Opširnije

Radnici Centra

RADNICI CENTRA:   IVANA BUDA STRANIĆ, ravnateljica, prof.def.iniv.spec.act.soc JOLANDA LEVA, dipl. pravnica SANJA ŽARKOVIĆ, mag. psych. MATES MILKA,  dipl. socijalna radnica MIRKO GORTAN, socijalni radnik DANIJELA JURIĆ,...

Opširnije

O Nama

Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo smješten je u Poreču, u ulici Dr. Maura Gioseffija 2b...

Opširnije
Skip to content