Korisnici

KORISNICI  Korisnici socijalne skrbi su:  – samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja...

Opširnije