Kategorija: Korisni zakoni i akti

Korisni zakoni

Korisni zakoni Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13,  152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17 ) Obiteljski zakon ( NN br. 103/15) Kazneni zakon (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) Zakon o sudovima za mladež (NN br....

Opširnije

OSTALI OPĆI AKTI

– PROCEDURA IZDAVANJA, OBRAČ I ISPLATE NALOGA ZA SL PUTOVANJA – PRAVILNIK O NAĆINU KORIŠTENJA SL AUTOMOBILA –PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA –PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA...

Opširnije

Korisni zakoni

Korisni zakoni Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13 ) Obiteljski zakon ( NN br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 ) Kazneni zakon (NN br. 110/97, 28/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04) Zakon o sudovima za mladež (NN br....

Opširnije

Korisni zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 33/2012 ) Obiteljski zakon ( NN br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 ) Kazneni zakon (NN br. 110/97, 28/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04) Zakon o sudovima za mladež (NN br. 111/97, 27/98,...

Opširnije
Skip to content