Autor: CZSSP

KONTAKT

  Kontakt CENTRALA Telefoni: 052-451-657 Fax: 052-451-847 E-mail: css.porec@optinet.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   RAVNATELJICA IVANA BUDA STRANIĆ, prof.def.iniv.spec.act.soc Telefon: preko centrale E-mail: css.porec@optinet.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE MIRKO GORTAN, socijalni radnik MILKA MATES, dipl. socijalna radnica VERONIKA ELTER PERKOVIĆ, dipl. socijalna radnica JOLANDA LEVA, dipl. pravnica Telefon: preko centrale E-mail: css.porec@optinet.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ JOLANDA LEVA, dipl. pravnica DANIJELA JURIĆ, dipl.  socijalna radnica SANJA ŽARKOVIĆ , prof. psihologinja SLAVEN BRNIĆ, dipl.defektolog-soc.pedagog – poremećaji u ponašanju   Telefon: preko centrale E-mail: css.porec@optinet.hr STRUČNA CJELINA ZA ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE I FINANCIJSKE POSLOVE SAMANTA GOLOB HERAK, dipl.oecc., voditeljica računovodstva SVIJETLANA BUDIĆ, blagajnica –  evidentičarka SUZANA OLIĆ, administrativna referentica Telefon: preko centrale...

Opširnije

JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-PDF ODLUKA O ODABIRU  NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU PROLAZNOG DETEKTORA METALA I NABAVU RUČNOG DETEKTORA METALA plan nabave...

Opširnije

Korisni zakoni

Korisni zakoni Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13,  152/14,  99/15,  52/16,  16/17,  130/17 ) Obiteljski zakon ( NN br. 103/15) Kazneni zakon (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) Zakon o sudovima za mladež (NN br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN br.  76/14) Zakon o udomiteljstvu ( NN br. 90/11, 78/12 ) Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN br. 70/17 ) Zakon o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08, 69/17 ) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN br....

Opširnije

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I PLANOVI

       RAZNO Izvješće o PPI   2022.G. fIN IZVJ 01-06-22 Fin izvještaj 1-3-22 2021.g. Bilješke uz Fin izvj 2021 Fin izvj 01-12-2021 Fin izvj 01-09-2021 Fin izvj 01-06-2021 Fin izvj 01-03-2021 Plan-nabave-2021-.g. 2020.g. Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. g. FIN IZV 01-12-2020 FIN IZV 01-09-2020 FIN IZV 01-06-2020 FIN IZV 01-03-2020 Plan-nabave-2020-.g. 2019.g. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE fIN IZV 01-12-2019 FIN IZV 01-09-2019 FIN IZV 01-06 2019 FIN IZV 01-03-2019 plan nabave 2019.g. 2018.G. GFI 2018 I. kvartal od 01.01.-31.03.2018. 2017.G.         Plan nabave za 2017.g. Izmjena plana za 2017.g. Završni račun BILJEŠKE UZ FIN.IZV BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I. kvartal  za 01.01.-31.03.2017. II. kvartal 01.01.-30.06.2017. III. kvartal 01.01.-30.09.2017.           2016.G.   ZAVRŠNI RAČUN 2016.G. BILJEŠKE UZ FIN.IZV. 2016 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016.G. BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016.G. I.kvartal-01.01.-31.03.2016 III.kvartal 01.01.-30.09.2016             2015.G. ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015.G. BILJEŠKE UZ FIN.IZV 2015.G. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2015.G BILJEŠKE UZ FIN.IZV. 30.06.2015.  I. KVARTAL II. KVARTAL          2014.G. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ 2014.G. BILJEŠKE UZ FIN.IZV 2014.G. FINANCIJSKI PLANOVI (TROGODIŠNJI) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CZSS POREČ- PARENZO ZA 2022-2024.g. Prijedlog financijskog plana 2021-2023 Prijedlog financijskog plana 2020-2022 Zapisnik UV Zapisnik s UV-VII.sjednica Zapisnik s UV-VI.sjednica Zapisnik s...

Opširnije
Skip to content