U Centru za socijalnu skrb Poreč – Parenzo, obavljaju se slijedeći stručni poslovi poslovi:

 

  • financijsko – računovodstveni – blagajnički poslovi, poslovi vođenja evidencije korisnika, priznatih prava i oblika socijalne skrbi
  • poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima prava i pruženih usluga
  • opći – pravni i kadrovski poslovi,
  • administrativno tehnički poslovi, poslovi prijemnog ureda, arhive i telefonske centrale, poslovi održavanja web stranice, poslovi vođenja zbirki podataka, poslovi informiranja, ostali poslovi stručne podrške
  • poslovi zaštite na radu i održavanja objekta i postrojenja, osobnih automobila
  • pomoćni poslovi koji obuhvaćaju poslove čišćenja i uređenja prostora i okoliša zgrade
  • poslovi zaštitarske službe

 

 POSLOVE OBAVLJAJU:

 

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: SAMANTA GOLOB HERAK – dipl. ekonomistica

BLAGAJNICA – EVIDENTIČARKA: SVIJETLANA BUDIĆ – ekonomski tehničar 

ADMINISTRATIVNA REFERENTICA: SUZANA OLIĆ –ekonomski tehničar 

POSLOVI ODRŽAVANJA ČISTOĆE: EDA LEGOVIĆ – spremačica ( s ½ radnog vremena )

ZAŠTITARSKE POSLOVE: ALFA RAZMINIRANJE D.O.O