RADNICI CENTRA:

 

IVANA BUDA STRANIĆ, prof.def.iniv.spec.act.soc

MIRNA ZANINIĆ, dipl. pravnica

PATRICIA RADOŠIĆ ŠABALJA, mag. psych.

MATES MILKA,  dipl. socijalna radnica

MIRKO GORTAN, socijalni radnik

DANIJELA JURIĆ, dipl. socijalna radnica

VERONIKA ELTER PERKOVIĆ, dipl. socijalna radnica

SARA RADIĆ, magistra socijalnog rada

SAMANTA GOLOB HERAK, voditeljica računovodstva

ANA PEĆINA, blagajnica –  evidentičarka

SUZANA OLIĆ, administrativna referentica

EDA LEGOVIĆ, spremačica