RAZNO

 

2021.g.
Fin izvj 01-06-2021
Fin izvj 01-03-2021

2020.g.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. g.
FIN IZV 01-12-2020
FIN IZV 01-09-2020
FIN IZV 01-06-2020
FIN IZV 01-03-2020

Plan-nabave-2020-.g.

2019.g.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
fIN IZV 01-12-2019
FIN IZV 01-09-2019
FIN IZV 01-06 2019
FIN IZV 01-03-2019

plan nabave 2019.g.

2018.G.
GFI 2018
I. kvartal od 01.01.-31.03.2018.

2017.G.

          2016.G.

 

          2015.G.

 

       2014.G.