Kategorija: Prava

Naknada do zaposlenja

  Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   10. Naknada do zaposlenja   Članak 72. (1) Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno,...

Opširnije

Naknada do zaposlenja

Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   10. Naknada do zaposlenja   Članak 72. (1) Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno,...

Opširnije

Naknada za troškove stanovanja

  Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   2. Naknada za troškove stanovanja   Članak 41. (1) Troškovi stanovanja u smislu ovoga Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu,...

Opširnije

Zajamčena minimalna naknada

Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13. 1.            Zajamčena minimalna naknada   Članak 26. Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili...

Opširnije

Prava u sustavu socijalne skrbi

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI     Prava u sustavu socijalne skrbi su: –         zajamčena minimalna naknada, –         naknada za troškove stanovanja, –         pravo na troškove ogrjeva, –        ...

Opširnije

Doplatak za pomoć i njegu

    Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   8. Doplatak za pomoć i njegu   Članak 57.   (1) Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj...

Opširnije

Naknada u vezi sa obrazovanjem

    Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   6. Naknade u vezi s obrazovanjem     6.1. Naknada za redovito studiranje    Članak 51.   (1) Korisniku prava na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja priznaje se...

Opširnije