Mjesec: srpanj 2020.

NATJEČAJ za zaposlenje traje od 01.03.-08.03.2022

KLASA: 100-01/22-01/2 URBROJ: 2167-16-02-01-22-2 Poreč-Parenzo, 07. veljače 2022. godine Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj: 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18), članka 7. Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 1. BLAGAJNIKA/ICE-LIKVIDATORA/ICE-EVIDENTIČARA/KE – na određeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: – hrvatsko državljanstvo, – SSS ekonomskog usmjerenja, – 12 mjeseci radnog staža na poslovima računovodstva. Radni odnos se zasniva na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice koju se zamjenjuje. Opis poslova: obrada, pregled, unos i obračun rješenja novčanih pomoći i naknada, isplata i knjiženje isplaćenih novčanih pomoći i naknada te odnošenje istih u nadležne poštanske urede, odnosno Fin-u, obračun i isplata plaće zaposlenicima, obračun i isplata naknada svih prava po Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi, obračun i isplata honorara-drugog dohotka, izrađuje i podnosi sva izvješća po JOPPD obrascu. Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17 i 98/19) isto ostvaruju pod jednakim...

Opširnije

Obavjest

OBAVJEST O IZBORU KANDIDATA ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO BLAGAJNIK-LIKVIDATOR-EVIDENTIČAR Odluka o neizboru kandidata Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO). Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od 9. veljače 2022., oglasni dio-objave Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u...

Opširnije
Skip to content